መግለጽታት ናይ ጸወታታትን መጽሓፍትን ንቆልዑት

ዝክበርኩም ስድራቤት ብምጀመርታ ስላምታ እና ኣቀረብኩ፣ ዓስዒበ  ንቆልዑ መጻወቲ ቀረቢዮ ዘሎኩ ሓበረታ ክመይ ጌርካ ጽባሕ ነቶም ቆልዑት ንትምህርቲ ተዳለዮም ክጽንሑ ዝሕግዞም ይኽውን።


መግለጺ ናይ ቴዲ መጽሓፍ

 

መጽሓፍ ንምቁጻር


ማልዲቪኣ ንግስቲ ናይ ሕብርታት


መግለጺ ናይ መጽሓፍ መስሓቄን (ኮሚክ)


 

1 መእተዊ ብጸውታታት ምዝካር መሞሪ

2 መግለጺ ናይ መሞሪ ንሕብርታት

 

3 መግለጺ ናይ መሞሪ ንቁጽርታት


4 ምግለጺ ናይ መሞሪ ምስ ስእልታት

5.1 መሞሪ ንስእልታት እንግሊዝኛ

6 መሞሪ ንቁጽርታት እንግሊዝኛ


7  ጸወታ ብሕቶን መልስን


8 መግለጺ ስእላዊ ቅርጺ ምግጥጣም

9 መግለጺ ብናኣሽቱ ዕንጨይቲ ምህናጽ

10 ንስእሊ ቅርጺ ምግጥጣም

11 መሰረት ሓሳብ ንናኣሽቱ ቆልዑት

12 ብጸወታ ክትሓርቅ የብልካን

13 ቅርጺ ኣብ ሰፈሩ ምንባር