ቅጽላት Eigenschaftswörter

 Neue Karten erkennen Sie an der Datumsangabe in Klammern, z. B. (04.02.2016). ዝተሓደሱ ካርታ በቲ ዕለት ንምሳሌ (04.02.2016) ተዋሂቡ ዘሎ ክትፈለጥዎ ትኽእሉ።

Laden Sie die neuen Karten wie gewohnt herunter.
ሓደሽቲ ካርታታት ከምቲ ሉሙድ ክተራግፉዎ ትኽእሉ።

Anki tauscht dann automatisch die alten Karten gegen die neuen Karten aus.
እንተድኣ እቲ ካርታታት ኣራጊፍኩሞ ኣንኪ ብዓሉ ነቲ ናይ ቀደም ከሔድሶ ኢዩ።


4 Eigenschaftswörter in der Einzahl - ቅጽላት ኣብ ንጽል


 

5 ቅጽላት ኣብ ድርብ - Eigenschaftswörter in der Mehrzahl


6 Eigenschaftswörter: Ausnahmen - ቅጽላት: ፍሉያት

 

Bitte die Videos bis 10 vorher anschauen
በጃኹም ቪዲዮ 7
 - 10 ኣቀዲምኩም ርኣይዎ11 ኣመልካቲ ቅጽላዊ ተወላጠ ስማት - Hinweisende adjektivische Fürwörter

  Hinweisende adjektivische Fürwörter - ኣመልካቲ ቅጽላዊ ተወላጠ ስማት

 

Weitere Lernkarten für hinweisende adjektivische Fürwörter sind hier:
ካልኦት መምሃሪ ካርታታት ንኣመልካቲ ቅጽላዊ ተወላጠ ስማት ኣብዚ ኣሎዉ:

Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ


Farben ሕብርታት

01 ቅጽል ሕብርታት - Farbadjektive
Adjektiv stark dekliniert - ብጀርመን: ሓያል ቅና ንቅጽል
02 ቅጽል ሕብርታት
ብጀርመን: ድኹም ንተስሓቢ
መምሃሪ ካርታ ንቁልጡፍ መምሃሪ
ብጀርመን: ንሓያልን  ድኹምን ቅና ቅጽል
Farbadjektive
Schnelllernkarten für Tigrinya_Interessenten


 Eigenschaftswörter - ቅጽላት

01 ቅጽል - Adjektive
Adjektiv stark dekliniert - ብጀርመን: ሓያል ቅና ንቅጽል
01 ቅጽል - Adjektive
ብጀርመን: ድኹም ንተስሓቢ - schwach dekliniert
01 ቅጽል
መምሃሪ ካርታ ንቁልጡፍ
01 ገላጺ ዓንቀጽ ሓረጋት - Prädikativ


02 ቅጽል - Adjektive
stark dekliniert - ብጀርመን: ሓያል ቅና ንቅጽል
02 ቅጽል
ሓያልን ድኹምን ቅና ቅጽል ካርታታት ንቁልጡፍ መምሃሪ
02 ቅጽል - Adjektive
schwach dekliniert - ብጀርመን: ድኹም ቅና ንቅጽል
02 ገላጺ ዓንቀጻዊ ሓረግ - Prädikativ

 

03 ቅጽል - Adjektive
stark dekliniert - ብጀርመን: ሓያል ቅና ንቅጽል
03 ቅጽል - Adjektive
schwach dekliniert - ብጀርመን: ድኹም ቅና ንቅጽል
03 ቅጽል
ሓያልን ድኹምን ቅና ቅጽል ካርታታት ንቁልጡፍ መምሃሪ
03 ገላጺ ዓንቀጻዊ ሓረግ - Prädikativ

 

 

04 ቅጽል - Adjektive
stark dekliniert - ብጀርመን: ሓያል ቅና ንቅጽል
04 ቅጽል - Adjektive
schwach dekliniert - ብጀርመን: ድኹም ቅና ንቅጽል
04 ቅጽል
ሓያልን ድኹምን ቅና ቅጽል ካርታታት ንቁልጡፍ መምሃሪ
04 ገላጺ ዓንቀጻዊ ሓረግ - Prädikativ