ሰዓት -  Uhrzeit

Neue Karten erkennen Sie an der Datumsangabe in Klammern, z. B. (04.02.2016).
ዝተሓደሱ ካርታ
 በቲ ዕለት ንምሳሌ (04.02.2016) ተዋሂቡ ዘሎ ክትፈለጥዎ ትኽእሉ።

Laden Sie die neuen Karten wie gewohnt herunter.
ሓደሽቲ ካርታታት ከምቲ ሉሙድ ክተራግፉዎ ትኽእሉ።

Anki tauscht dann automatisch die alten Karten gegen die neuen Karten aus.
እንተድኣ እቲ ካርታታት ኣራጊፍኩሞ ኣንኪ ብዓሉ ነቲ ናይ ቀደም ከሔድሶ ኢዩ።Uhrzeiten ሰዓታት


ሰዓታት ብጀርመን ዘይወግዓዊ ኣባሃህላ