ተኸታሊ ሓረጋት - Nebensätzeanstatt zu - ኣብ ክንዲ
ኣብ ክንዲ - anstatt zu
lernen, gehen - ተማሃረ ክደ
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (1.76MB)
ኣብ ክንዲ - anstatt zu
lernen, gehen - ተማሃረ ክደ
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (1.76MB)
anstatt zu - ኣብ ክንዲ
gehen, lernen - ከደ - ተማሃረ
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (1.76MB)
anstatt zu - ኣብ ክንዲ
gehen, lernen - ከደ - ተማሃረ
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (1.76MB)


auch wenn  - ሽሕ እኳ እንተ

ህልዊ -ኣገባብ - Gegenwartsform

gehen - kommen - ከደ መጸ
ፍርቂ ሓረግ - Teilsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.97MB)
gehen - kommen - ከደ መጸ
ፍርቂ ሓረግ - Teilsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.97MB)


auch wenn - ምንም እኳ እንተ

ትንቢት ኣገባብ - Zukunftsform

gehen, nicht ankommen - ከደ ኣይመጸን
ፍርቂ ሓረግ - Teilsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.99MB)
gehen, nicht ankommen - ከደ ኣይመጸን
ፍርቂ ሓረግ - Teilsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.99MB)
gehen weg sein - ከደ ኣይሐለነን
ክለተ በዓል ቤታት - zwei Subjekte
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.99MB)
gehen weg sein - ከደ ኣይሐለነን
ክለተ በዓል ቤታት - zwei Subjekte
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.99MB)


auch wenn - ዋላእኳ እንተ

 ትንቢት ኣገባብ - Zukunftsform

arbeiten nicht abschließen - ሰረሐ ኣይፈጸመን
ፍርቂ ሓረግ - Teilsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (4.07MB)
arbeiten nicht abschließen - ሰረሐ ኣይፈጸመን
ፍርቂ ሓረግ - Teilsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (4.07MB)
ኣይፈሰመን ስረሐ - nicht abschließen, arbeiten
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (4.07MB)
ኣይፈሰመን ስረሐ - nicht abschließen, arbeiten
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (4.07MB)
ሰረሐ ኣይዐገበን - arbeiten zufrieden sein
ክለተ በዓል ቤታት - zwei Subjekte
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (4.07MB)
ሰረሐ ኣይዐገበን - arbeiten zufrieden sein
ክለተ በዓል ቤታት - zwei Subjekte
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (4.07MB)


bevor - ከይ
anrufen, brauchen - ደወለ ደለየ
ፍርቂ ሓረግ - Teilsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (2.76MB)
anrufen, brauchen - ደወለ ደለየ
ፍርቂ ሓረግ - Teilsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (2.76MB)
ደወለ ነገረ - anrufen erzählen
ክለተ በዓል ቤታታት - zwei Subjekte
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (2.76MB)
ደወለ ነገረ - anrufen erzählen
ክለተ በዓል ቤታታት - zwei Subjekte
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (2.76MB)


bis - ክሳዕ

kommen kann lesen - መጸ ከኣለ ኣንበበ
ፍርቂ ሓረግ - Teilsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (2.77MB)
kommen kann lesen - መጸ ከኣለ ኣንበበ
ፍርቂ ሓረግ - Teilsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (2.77MB)
kommen kann warten - መጸ ከኣለ ተጸበየ
ክለተ በዓል ቤታት - zwei Subjekte
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (2.77MB)
kommen kann warten - መጸ ከኣለ ተጸበየ
ክለተ በዓል ቤታት - zwei Subjekte
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (2.77MB)


damit - መታን

kommen nehmen - መጸ ውሰደ
ፍርቂ ሓረግ - Teilsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (2.72MB)
kommen nehmen - መጸ ውሰደ
ፍርቂ ሓረግ - Teilsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (2.72MB)
kommen gehen - መጸ ከደ
ክለተ በዓል ቤታት - zwei Subjekte
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (2.72MB)
kommen gehen - መጸ ከደ
ክለተ በዓል ቤታት - zwei Subjekte
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (2.72MB)


nicht machen arbeiten - ኣይገበረን ሰረሐ
ፍርቂ ሓረግ - Teilsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.33MB)
nicht machen arbeiten - ኣይገበረን ሰረሐ
ፍርቂ ሓረግ - Teilsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.33MB)
nicht machen, ruhig sein - ከይገበረ ህዲኣ ኣላ
ምስ ክለተ በዓል ቤታት - mit zwei Subjekten
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.33MB)
nicht machen, ruhig sein - ከይገበረ ህዲኣ ኣላ
ምስ ክለተ በዓል ቤታት - mit zwei Subjekten
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.33MB)


dass  ከም ዝ

ህልዊ ኣገባብ - Gegenwartsform

wissen arbeiten - ፈለጠ ሰረሐ
ክለተ በዓል ቤታት - zwei Subjekte
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.1MB)
wissen arbeiten - ፈለጠ ሰረሐ
ክለተ በዓል ቤታት - zwei Subjekte
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.1MB)


wissen kommen - ፈለጠ መጸ
ክለተ በዓል ቤታት - zwei Subjekte
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (1.58MB)
wissen kommen - ፈለጠ መጸ
ክለተ በዓል ቤታት - zwei Subjekte
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (1.58MB)


ቀረባ ሕሉፍ ኣገባብ - Vergangenheitsform

erinnern arbeiten - ዘከረ ሰረሐ
ክለተ በዓል ቤታት - zwei Subjekte
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.46MB)
erinnern arbeiten - ዘከረ ሰረሐ
ክለተ በዓል ቤታት - zwei Subjekte
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.46MB)ehe - ከይ

kommen anrufen - መጸ ደወለ
ፍርቂ ሓረግ - Teilsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (2.39MB)
kommen anrufen - መጸ ደወለ
ፍርቂ ሓረግ - Teilsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (2.39MB)


lieber als - ካብ ዝ

schreiben telefonieren - ጸሐፈ ደወለ
ህልዊ ኣገባብ - Gegenwartsform
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (797.91KB)
schreiben telefonieren - ጸሐፈ ደወለ
ህልዊ ኣገባብ - Gegenwartsform
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (797.91KB)


lieber als - እንካብ

lesen arbeiten - ኣንበበ ሰረሐ
ህልዊ ኣገባብ - Gegenwartsform
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (1000.94KB)
lesen arbeiten - ኣንበበ ሰረሐ
ህልዊ ኣገባብ - Gegenwartsform
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (1000.94KB)


ohne zu - ከይ

grüßen gehen - ሰላም በሃለ ከደ
ቀረባ ሕሉፍ ኣገባብ - Vergangenheitsform
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (1.09MB)
grüßen gehen - ሰላም በሃለ ከደ
ቀረባ ሕሉፍ ኣገባብ - Vergangenheitsform
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (1.09MB)
ከደ ሰላም በሃለ - gehen grüßen
ቀረባ ሕሉፍ ኣገባብ - Vergangenheitsform
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (1.09MB)
ከደ ሰላም በሃለ - gehen grüßen
ቀረባ ሕሉፍ ኣገባብ - Vergangenheitsform
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (1.09MB)


um zu - ምእንቲ

lesen gehen - ኣንበበ ከደ
ህልዊ ኣገባብ - Gegenwartsform
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (1.87MB)
lesen gehen - ኣንበበ ከደ
ህልዊ ኣገባብ - Gegenwartsform
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (1.87MB)
ከደ ኣንበበ - gehen lesen
Gegenwartsform - ህልዊ ኣገባብ
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (1.87MB)
ከደ ኣንበበ - gehen lesen
Gegenwartsform - ህልዊ ኣገባብ
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (1.87MB)


während - ክ-  ክ-

wiederholen üben - ደገመ ተላመደ
ፍርቂ ሓረግ - Teilsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.63MB)
wiederholen üben - ደገመ ተላመደ
ፍርቂ ሓረግ - Teilsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.63MB)
wiederholen üben - ደገመ ተላመደ
ህልዊ ኣገባብ - Gegenwartsform
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.63MB)
wiederholen üben - ደገመ ተላመደ
ህልዊ ኣገባብ - Gegenwartsform
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.63MB)
ተላመደ ደገመ - üben wiederholen
Gegenwartsform - ህልዊ ኣገባብ
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.63MB)
ተላመደ ደገመ - üben wiederholen
Gegenwartsform - ህልዊ ኣገባብ
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.63MB)
wiederholen lesen - ደገመ ኣንበበ
ክለተ በዓል ቤታት - zwei Subjekte
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.63MB)
wiederholen lesen - ደገመ ኣንበበ
ክለተ በዓል ቤታት - zwei Subjekte
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.63MB)


Partizip 1 (ግሳዊ ቅጽል 1 ) -  እና

lachen gehen - ሰሓቐ ከደ
ቀረባ ሕሉፍ ኣገባብ - Vergangenheitsform
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (708.14KB)
lachen gehen - ሰሓቐ ከደ
ቀረባ ሕሉፍ ኣገባብ - Vergangenheitsform
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (708.14KB)
sprechen gehen - ተዛረበ ከደ
ቀረባ ሕሉፍ ኣገባብ - Vergangenheitsform
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (525.58KB)
sprechen gehen - ተዛረበ ከደ
ቀረባ ሕሉፍ ኣገባብ - Vergangenheitsform
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (525.58KB)


weil - ሰለ

ህልዊ ኣገባብ - Gegenwartsform

lesen kaufen - ኣንበበ ዕደገ
ፍርቂ ሓረግ - Teilsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.5MB)
lesen kaufen - ኣንበበ ዕደገ
ፍርቂ ሓረግ - Teilsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.5MB)
lesen hören - ኣንበበ ሰመዔ
ክለተ በዓል ቤታት - zwei Subjekte
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.5MB)
lesen hören - ኣንበበ ሰመዔ
ክለተ በዓል ቤታት - zwei Subjekte
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.5MB)


Verlaufsform in der Gegenwart - ህልዊ ቀጻሊ

treffen wollen warten - ረኸበ ደለየ ተጸበየ
ፍርቂ ሓረግ - Teilsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (4.4MB)
treffen wollen warten - ረኸበ ደለየ ተጸበየ
ፍርቂ ሓረግ - Teilsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (4.4MB)


ትንቢት ኣገባብ - Zukunftsform

sein hören - ነበረ ሰምዔ
ፍርቂ ሓረግ - Teilsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.42MB)
sein hören - ነበረ ሰምዔ
ፍርቂ ሓረግ - Teilsatz
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.42MB)
sein kommen - ነበረ መጸ
ክለተ በዓል ቤት - zwei Subjekte
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.42MB)
sein kommen - ነበረ መጸ
ክለተ በዓል ቤት - zwei Subjekte
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__09 Sätze ዓረፍተነገራት.apkg (3.42MB)