ስማት - Hauptwörter - Substantive

Überarbeitete Karten erkennen Sie an der Datumsangabe, z. B. (04.02.2016). ዝተሓደሱ ካርታ በቲ ዕለት ንምሳሌ (04.02.2016) ተዋሂቡ ዘሎ ክትፈለጥዎ ትኽእሉ።

Laden Sie die überarbeiteten Karten wie gewohnt herunter.
ሓደሽቲ ካርታታት ከምቲ ሉሙድ ክተራግፉዎ ትኽእሉ።

Anki tauscht automatisch die alten Karten gegen die neuen Karten aus.
እንተድኣ እቲ ካርታታት ኣራጊፍኩሞ ኣንኪ ብዓሉ ነቲ ናይ ቀደም ከሔድሶ ኢዩ።


2 Hauptwörter in der Einzahl -  ስማት ኣብ ንጽል


3 ስማት ኣብ ድርብ - Hauptwörter in der Mehrzahl

Bitte die Videos 4 bis 14 vorher anschauen
በጃኹም ቪዲዮ 4
 - 14 ኣቀዲምኩም ርኣይዎ


15 Fälle - ተግባራት

 

 ተወሳኺ መምሃሪ ካርታታት ንመላመዲ ኣብዚ ኣሎዉ:

Weitere Lernkarten zum Üben sind hier:

==>   Satzbauwörter - ቓላት ንሓረግ

 


Themen - ኣርእስትታት


Beruf - Arbeit ኢድ ጥበባት - ስርሓ


Schule - Lernen ቤት ትምህርቲ - መምሃሪ


Computer - ኮምፒቶር 


Feiertage - በዓላት 


Geräte - Maschinen   ናውትታት - መካይን 


Gesundheit - ጥዕና


Grammatik ሰዋስውHaushalt ገዛ ኣቁሑ

 

 

Infrastruktur  ትሕተ ቕርጺ


Jahreszeiten - ክፋል ዓመት 


Kleidung - ኻዳን


Kommunikation   መራኽቢ


Körper  ነብሲ


Lebensmittel   ግዛዕ መግቢ


Menschen ሰባት


Monate  ወርሕታት


Natur  ተፈጥሮ


Planeten -  ኮዋኽብቲ


Religion - ሃይማኖት


Schreibwaren  - ድኳን ናውቲ ጽሕፈት


Sport - Spiel  ስፖርት - ጽውታ


Tage  መዓልትታትTageszeiten   መዓልታዊ ጋዜጣ


Technik    ህንደሳTiere - ኣንስሳታት


Transportwesen    መጎዓዝያ


Verwaltung  - Politik   ምምሕዳር

 

 

Werkzeug መጋበርያ