ተወሳኸ ግስታት  Adverben - Umstandswörter

Neue Karten erkennen Sie an der Datumsangabe in Klammern, z. B. (04.02.2016). ዝተሓደሱ ካርታ በቲ ዕለት ንምሳሌ (04.02.2016) ተዋሂቡ ዘሎ ክትፈለጥዎ ትኽእሉ።

Laden Sie die neuen Karten wie gewohnt herunter.
ሓደሽቲ ካርታታት ከምቲ ሉሙድ ክተራግፉዎ ትኽእሉ።

Anki tauscht dann automatisch die alten Karten gegen die neuen Karten aus.
እንተድኣ እቲ ካርታታት ኣራጊፍኩሞ ኣንኪ ብዓሉ ነቲ ናይ ቀደም ከሔድሶ ኢዩ።


7 Umstandswörter - ተወሳኸ ግስታት  


8 Ausnahme mit "sein" - ፍልልይ ምስ "ነበረ"

 

9 Reihenfolge im Satz - መስርዕ ኣብ ሓረግ

 

 Umstandswörter des Grundes  - ተውሳኸ ግስታት ንጠንቂ

 


Umstandswörter des Ortes - ተውሳኸ ግስታት ንቦታዊUmstandswörter der Methode  -  ተውሳኸ ግስታት ንሚላUmstandswörter der Zeit - ተውሳኸ ግሲ ንግዜኣዊ


Eigenschaftswörter als Umstandswörter - ቅጽላት ከም ተውሳኸ ግስታት


Sätze mit Ortsangabe - ሓረጋት ምስ ተውሳኸ ግሲ ንቦታዊ


Sätze mit Zeitadverb - ሓረጋት ምስ ተውሳኸ ግሲ ንግዜኣዊ


Sätze mit Methodenangabe - ሓረጋት ምስ ተውሳኸ ግሲ ንኣገባባዊ 

Sätze mit personalisierten Adverben - ሓረጋት ምስ ኣካላዊ ተውሳኸ ግስታት

ኣካልዊ ተወሳኸ ግሲ - personalisiertes Umstandswort
መሊሱ - wieder
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__06 Adverben ትወሳኸ ግስታት.apkg (675.4KB)
ኣካልዊ ተወሳኸ ግሲ - personalisiertes Umstandswort
መሊሱ - wieder
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__06 Adverben ትወሳኸ ግስታት.apkg (675.4KB)
ኣካላዊ ተወሳኸ ግሲ - personalisiertes Umstandswort
በይነይ - alleine
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__06 Adverben ትወሳኸ ግስታት.apkg (576.54KB)
ኣካላዊ ተወሳኸ ግሲ - personalisiertes Umstandswort
በይነይ - alleine
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__06 Adverben ትወሳኸ ግስታት.apkg (576.54KB)
ኣካላዊ ተወሳኸ ግሲ - personalisiertes Umstandswort
ባዕሉ - selber
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__06 Adverben ትወሳኸ ግስታት.apkg (922.37KB)
ኣካላዊ ተወሳኸ ግሲ - personalisiertes Umstandswort
ባዕሉ - selber
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__06 Adverben ትወሳኸ ግስታት.apkg (922.37KB)Reihenfolge der Adverben im Satz - መስርዕ  ናይዚ ተውሳኸ ግስታት ኣብ ሓረግ

ተውስኸ ግስታት - Umstandswörter
arbeiten mit Methodenangabe - ሰረሐ ምስ ሓበረታ ንሜላ
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__06 Adverben ትወሳኸ ግስታት.apkg (762.48KB)
ተውስኸ ግስታት - Umstandswörter
arbeiten mit Methodenangabe - ሰረሐ ምስ ሓበረታ ንሜላ
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__06 Adverben ትወሳኸ ግስታት.apkg (762.48KB)
ተወሳኸ ግስታት - Umstandswörter
arbeiten mit Angabe zu Zeit und Methode - ሰረሐ ምስ ሓበረታ ንግዜን ሜላን
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__06 Adverben ትወሳኸ ግስታት.apkg (923.5KB)
ተወሳኸ ግስታት - Umstandswörter
arbeiten mit Angabe zu Zeit und Methode - ሰረሐ ምስ ሓበረታ ንግዜን ሜላን
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__06 Adverben ትወሳኸ ግስታት.apkg (923.5KB)
ተውሳኸ ግስታት - Umstandswörter
ሰረሐ ምስ ሓበረታ ንግዜን ቦታን ሜላን - arbeiten mit Informationen zur Zeit, Methode und zum Ort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__06 Adverben ትወሳኸ ግስታት.apkg (1.23MB)
ተውሳኸ ግስታት - Umstandswörter
ሰረሐ ምስ ሓበረታ ንግዜን ቦታን ሜላን - arbeiten mit Informationen zur Zeit, Methode und zum Ort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__06 Adverben ትወሳኸ ግስታት.apkg (1.23MB)
ተወሳኸ ግስታት - Umstandswörter
መጸአ ምስ ሓበረታ ንግዜን ቦታን ሜላን - kommen mit Informationen zur Zeit, Methode und zum Ort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__06 Adverben ትወሳኸ ግስታት.apkg (1.1MB)
ተወሳኸ ግስታት - Umstandswörter
መጸአ ምስ ሓበረታ ንግዜን ቦታን ሜላን - kommen mit Informationen zur Zeit, Methode und zum Ort
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__06 Adverben ትወሳኸ ግስታት.apkg (1.1MB)
ተወሳኸ ግስታት - Umstandswörter
lernen mit Angabe zum Grund, Ort, zur Zeit und Methode - መሃረ ምስ ሓበረታ ንምኽንያትን ሜላን ቦታን ግዜን
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__06 Adverben ትወሳኸ ግስታት.apkg (1.79MB)
ተወሳኸ ግስታት - Umstandswörter
lernen mit Angabe zum Grund, Ort, zur Zeit und Methode - መሃረ ምስ ሓበረታ ንምኽንያትን ሜላን ቦታን ግዜን
Tigrinya-Deutsch-Lernen ትግርኛ ጀርመን መምሃሪ__06 Adverben ትወሳኸ ግስታት.apkg (1.79MB)